Menu
Forrige artikel

Vikingeskibsmuseets Venner

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1907

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30 David Gregory, forskningsprofessor, seniorforsker. Nationalmuseet. Hvordan kan kulturskattene på havbunden bevares?

På havbundes findes en sand marinarkæologisk skattekiste, der er en vigtig kilde til belysning af vores historie og kultur. Fundene omfatter skibsvrag, bopladser, hele byer og landskaber. EU bevilgede midler til et europæisk forskningsprojekt, der blev koordineret af David Gregory fra Nationalmuseet i København. Projektet skulle udvikle redskaber og teknikker til at undersøge, vurdere, stabilisere, overvåge og bevare undervandsarkæologiske steder. På engelsk forkortet SASMAP. Resultaterne af dette fremlægges i foredraget.

 

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 Christina Seehusen, cand.mag. i forhistorisk arkæologi, Bornholm. Dødens fartøj – Kendte og ukendte bådgrave

Mennesker har i Norden begravet deres døde med både gennem mere end 1000 år – fra jernalderens begravelser i små stammebåde til vikingetidens storslåede skibsgrave. Bådgravskikken virker umiddelbart som et veloplyst og veldefineret fænomen, men oplysninger fra nye fund (fra eksempelvis Salme/Øsel i Estland og nye fund af bådgrave fra ældre jernalder) sammen-stillet med nye analyser af de mere berømte grave (Oseberg, Ladby, Sutton Hoo m.fl.) sætter gravskikken i et nyt og spændende perspektiv.

 

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 Generalforsamling og foredrag

Generalforsamling Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Vikingeskibs-museets Venner. Forslag fra medlemmerne skal ifølge vedtægterne fremsendes skriftligt eller ved e-mail til formanden senest 1. marts. Dagsorden for generalforsamlingen vil i overensstemmelse med vedtægterne blive udsendt til medlemmerne i begyndelsen af april.

Nyt om Vikingeskibsmuseet i dag og i fremtiden Efter generalforsamlingen vil direktør for Vikingeskibsmuseet Tinna Damgård- Sørensen orientere om museets aktuelle aktiviteter. Direktøren vil også orientere om status i arbejdet med realiseringen af Vikingeskibsmuseets fremtidsvision og om sagen om museumsbestyrelsens ansøgning til Kultur-ministeriet om ophævelse af fredningen på Vikingeskibshallen.

 Alle foredrag finder sted i Museumshallen og er gratis for medlemmer med ledsager. 50,- kr. for ikke-medlemmer

Vikingeskibsmuseets hjemmeside

Historie-online.dk, den 23. januar 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museum på Rejsen 12: Museo Vasco, Bilbao
Henry Ford - Historiens Aktører nr. 28
Battlevest på Ragnarock