Menu
Forrige artikel

Fantastisk jernalderlandsby fundet i Aalborg

Kategori: Arkiv
Visninger: 1953

2000 år gammel velbevaret jernalderlandsby fundet forud for sygehusbyggeri i Aalborg.

I forbindelse med 2. etape af forundersøgelserne forud for byggemodning til det nye sygehusbyggeri i Aalborg øst er der fremkommet en fantastisk velbevaret jernalderlandsby fra tiden omkring Kristi fødsel. Landsbyen adskiller sig således fra andre bopladser ved de ekstremt gode bevaringsforhold, som bl.a. gør, at der er fundet et stort antal velbevarede hustomter med ildsteder, kridtgulve og stenbrolægninger.

Normalt er det kun sporene efter husenes stolper, der er tilbage. At husene er så velbevarede skyldes, at landsbyen er dækket af et optil 40 cm tykt affaldslag, som har beskyttet husene, efter at landsbyen blev forladt. Dertil kommer, at man i flere af husene har brugt kridt fra undergrunden til husgulve, hvilket har bevirket, at der er bevaret mange dyreknogler selv fra fisk. Dette er ret usædvanligt. De foreløbige undersøgelser viser, at knoglerne primært stammer fra slagteaffald fra kvæg, grise, får og geder. Dertil kommer knogler fra fisk, hvilket fortæller, at også Limfjorden har bidraget til den daglige føde. Enkelte knogler stammer fra en kat. Katten blev først indført til Danmark fra Romerriget i jernalderen – det er således et meget tidligt eksemplar. Mest overraskende var nok de mange hesteknogler. Heste var normalt ikke hver mands eje, og de mange hesteknogler åbner således op for nogle spændende tolkningsmuligheder omkring status og sociale uligheder.

Landsbyen dækker et areal på ca. 4 ha, og indtil nu er der fundet omkring 40 huse. Dette antal vil dog blive langt større ved en eventuel udgravning. Husene er ikke samtidige, men er måske fornyet gentagne gange over en periode på flere hundrede år. Syd for landsbyen er der også fundet spor efter de gruber, hvor man har gravet kridt til husene, og dyrkningsspor i form af ardspor, der vil kunne belyse vigtige forhold vedrørende landsbyens økonomi og produktion.

Den nye jernalderlandsby indgår i et kulturlandskab i det sydøstlige Aalborg ved landsbyen Sønder Tranders, hvor man har kendskab til mange andre bopladser og gravpladser fra oldtiden. Området ved Sønder Tranders er også rigt på metalfund fra vikingetid og middelalder. Resultaterne af en eventuel undersøgelse vil, kombineret med den øvrige viden, derfor få stor betydning for udforskningen af især ældre jernalder i et videre sydskandinavisk perspektiv.
Status på undersøgelserne er nu, at Nordjyllands Historiske Museum har forundersøgt 58 ha, hvoraf de 54 ha allerede er frigivet til det byggeri, som er i fuld gang. Nordjyllands Historiske Museum afventer p.t. projektledelsens beslutning om, hvor stort et areal af jernalderlandsbyen, der vil blive berørt af byggeriet. Når det er afklaret kan museet lave et udgravningsbudget og sende det til godkendelse hos Kulturstyrelsen.

Billedet: Maskinafrømning af muldlag over et bopladsområde med hegnsgrøfter, gruber og stolpehuller efter langhuse (foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Første hulbælte på Fyn fundet ved Birkende
Enestående glasring fra 1000-tallet fundet
Danevirke er ældre end vi troede